Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsünü şiar edinmiş olan İSTEK İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı; bu düşünce ışığında, milli ve manevi değerlere sahip, bilimsel ve özgün düşünce yapısına haiz genç dimağlara aşağıda belirtilen genel esaslar dahilinde eğitim ve öğretim olanakları sunmayı hedefler:

 •     Vatan, millet ve insanlık sevgisine sahip olmak,
 •     Fikir ve vicdan hürriyeti ilkelerini benimsemek,
 •     Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmak,
 •     İnsan ve vatandaşlık haklarına saygılı olmak,
 •     Barıştan ve katılımcı demokrasiden yana olmak,
 •     Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemek,
 •     Çevreyi koruma konusunda duyarlı olmak,
 •     Gerçekçi olmak,
 •     Araştırmacı, bilimsel düşünce sahibi olmak,
 •     Girişimci olmak,
 •     Çok yönlü olmak,
 •     Sanatsal beğeni ve estetik anlayışı sahibi olmak,
 •     Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile     donanmak,
 •     Kendisiyle barışık, üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak.