Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

İstek Gaziantep İlkokul  Psikolojik Danışma ve Rehberlik; öğrencilerinin en verimli şekilde gelişmesine, gerekli olan tercihleri, yorumları, planları yapmasına ve bilgi beceriler kazanması ve bunları kendi başına yürütebilmesi için öğrenciye verilen sistemli ve profesyonel bir yardımdır.

İstek Gaziantep İlkokul  Psikolojik Danışma ve Rehberlik, eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerinin en üst düzeyde öğrenme ve gelişmesine ortam hazırlar. Tüm öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini sistemli bir şekilde takip eden ve bu bilgileri düzeyler arası etik kurallar çerçevesinde paylaşan güçlü bir birimdir.

İlkokulda Öğrenciye Yönelik Yapılan PDR Çalışmalarımız

  • Öğrenci Tanıma Çalışmaları
  • Oryantasyon Çalışmaları
  • Çoklu Zeka Çalışmaları
  • Bireysel Öğrenme Modeli

 

  • Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmek ve takip etmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık yapılır.

Yapılan görüşmeler sonucunda velilerimizle birlikte hedefler oluşturulur ve bu doğrultuda öğrencilerimiz desteklenir.

  • Veli Bilgilendirme Sunumları

Öğrencilerin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerimizin ihtiyaç duydukları konularda planlanan sunumlardır.

Veli Bülteni

Öğrencilerimizin gelişim dönemi özellikleriyle ilgili velilerimize yönelik hazırlanan bültenlerdir.