Yabancı Dil

 

İSTEK Gaziantep Okullarında İngilizce ve Almanca derslerinin amacı;  öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, yabancı öğretmenlerle desteklenmiş, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir sınıf ortamı yaratmak, dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Genel Hedefler
Öğrencilerimizin;

  • Yabancı dil öğreniminin önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrenirken eğlenmelerini sağlamak, dil öğrenimini sevmelerini sağlamak
  • Kendini hedef dilde tam olarak ifade edebilmelerini sağlamak
  • Avrupa Dil Çerçevesi ( A1-B2) gereklerine uygun bir şekilde yetişmelerini sağlamak
  • Öğrendikleri dil bilgilerini uluslararası sınavlarda (Cambridge ESOL) teste tabi tutmak ve bu sayede öğrenimlerinin bir sonraki aşamasında da akademik olarak yabancı dillerinin yeterliliğini garantilemek.

Bu sınıf ortamlarının aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan ve öğrencilerimize günümüz küresel dünya bütünlüğünün bir parçası olduklarını hissettirecek ortamlar olmasına özen gösterilmektedir. Bu global anlayış çerçevesinde en etkili dil öğretim sisteminin aktif öğrenci katılımını destekleyen Türk ve yabancı öğretmen işbirliğine dayandığına inanmakta ve akademik çalışmalarımızı bu yönde planlamaktayız.