Rehberlik

Oryantasyon 
Sizlere, çocuğunuz eğitim öğretim yılına başlarken,  bu süreçle ilgili bilgilendirmeyi yapabilmek için  “Gelişim Özellikleri ve Okula Uyum” ile ilgili seminer gerçekleştirdik.

Seminerlerimiz
ANA-BABA OKULU: Her etkinliğimizde çocuklarımızın eğitimlerini özellikle psikolojik yönden destekleyici uygulamalar seçmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda çocuklarda psikolojik süreçlerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için aile desteğinin önemini de hiçbir zaman unutmuyoruz. Bu doğrultuda, aileyi de etkinliklerimize dahil edebilmek amaçlı “Ana- Baba Okulu Programı” düzenledik. Program dahilinde Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları için planladığımız seminer başlıkları aşağıdaki şekildedir:

 • Beslenme Ve Sporun Çocuk-Genç Üzerindeki Etkileri
 • Sosyal Medya Kullanımı ve Siber Zorbalık
 • Cinsel Gelişim
 • Yeni Kuşakta Pozitif Disiplin ve Değerler Eğitimi

Bültenlerimiz
Çocuklarımızı bilinçlendirirken ailelerimizi de haberdar etmek amacıyla her ay veli bültenleri ile ailelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu dönem içinde ele aldığımız başlıkları aşağıda görebilirsiniz:

 • Ekim Ayı: Yaratıcılık
 • Kasım Ayı: Sınırlar Eğitimi
 • Aralık Ayı: Cinsel Eğitimi​​

Duyuru Yazılarımız
Her hafta çocuklar için planladığımız etkinliklerle ilgili duyuru yazıları hazırlayıp anaokulu giriş kapımızdaki Duyuru Panosu’na asarak, okulumuzda hangi etkinlikleri planladığımızı sizlerle paylaşabiliyoruz.

Veli İlk Gün Dosyasımız  
Çocuklarımız anaokulumuza kaydedilirken siz velilerimizi de süreçle ilgili bilgilendirmek amaçlı Veli İlk Gün Dosyası’nı düzenleyerek sizlerle paylaşıyoruz.

Bireysel Görüşmelerimiz
Her zaman vurguladığımız gibi, çocuklarımızın sağlıklı bir gelişim süreci yaşayabilmesi için hem çocuklarımızla hem de aileleriyle işbirliği içinde olabilmek özellikle önem verdiğimiz bir konu. Bu doğrultuda bireysel görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Test Ve Envanter Çalışmalarımız
Dönem içinde çocukların gelişimlerini takip edebilmek amaçlı çeşitli test ve envanterler uyguluyoruz. Bu materyaller, çocukların genel olarak kişisel, akademik, gelişimsel ya da okulla ilgili süreçlerini analiz edebilmek amaçlı bireysel veya grupla uyguladığımız çalışmalar oluyor.

Sınıf Etkinliklerimiz
Çocukların gelişimi ile ilgili yaptığımız bireysel görüşmeler, test ve envanterler dışında, çocuklarla olan iletişimimizi daha aktif şekilde gerçekleştirebilmek için her hafta sınıf etkinlikleri düzenliyoruz. Bu dönem yaptığımız etkinlik konuları aşağıdaki gibidir.

Ben Kimim: Dönem yeni başladığında hem çocukları daha iyi tanıyabilmek hem de çocukların kendilerini anlatabilme becerilerini geliştirebilmek için etkinlikler yaptık.

Duygular: Çocuklara duyguları tanıma ve anlama konusunda rehber olabilmek için görsel ve drama odaklı çalışmalar yaptık.

Sınıf ve Okul Kuralları: Dönem başında belirle-nen sınıf ve okul kurallarını hatırlatmak ve devamlılığını sağla-mak amaçlı çeşitli etkinlikler düzenledik.

Değerler Eğitimi (Arkadaşlık, Paylaşım, İşbirliği, Şiddete Karşı Çıkma, Barış): Akademik gelişimin yanı sıra değerler gelişiminin de çok önemli olduğu gerçeğinden yola çıkarak, çocukların gerekli değerleri öğrenebilmesi ve öğrendikleri değerleri uygulayabilmesi için etkinlikler düzenledik.

Sosyal Sorumluluk Projemiz
Değerler eğitimimizi de içine alan bir sosyal sorumluluk projesi düzenledik. Bu projede amacımız, Göztepe Devlet Hastanesi’nde Hematoloji ve Onkoloji Bölümü çocuklarını mutlu ederken çocuklarımıza da değerler konusunda aktif bir çalışma yaptırmaktı. Bu amaç doğrultusunda, çocuklarımız öğretmenlerinin yardımlarıyla ürünler hazırladı ve bizler de size sergiledik. Sizin de destekleriniz sayesinde çocuklarla işbirliği içinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik. Ürünlerin örnekleri aşağıdaki görseldeki gibidir.

Pano Çalışmalarımız
Çocuklarla birlikte yaptığı-mız etkinlikleri sergilemek amaçlı panomuzda gün-cellemeler yapıyoruz. Bu sayede, çocukların yaptık-ları etkinlikleri hem onlara hatırlatma hem de sizlere gösterme imkanı buluyoruz.

Kayıt Görüşmelerimiz
Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen çocuklarımız hakkında hem bilgi edinmek hem de gelişimlerini takip edebilmek için, onların yaş gruplarına göre kayıt görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.

Destek Verdiğimiz Çalışmalar

 • Veli ve Çocuklarımızın Karşılanması
 • Gelişim Raporlarının Hazırlanması
 • Gezilerde Destek Olunması
 • Tatildeyim, Ailemle Eğlenerek Öğreniyorum Kitapçığı Hazırlanması
İkinci Adım -Second Step: 
Sosyal ve Duygusal Becerileri Destekleme Programı
“Eğitim sosyal bir süreçtir; eğitim gelişimdir, eğitim hayata hazırlamak değil hayatın kendisidir.” John Dewey
Değişim yaşamın kaçınılmaz olgusudur. Eğitim ise değişimden en çok etkilenen alanlardan biridir. Yapılan araştırmalar; son dönemde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların sosyal deneyimsel süreçlerden uzaklaşıp daha fazla bireyselliğe yöneldiklerini ortaya koymaktadır. Ancak insan sosyal bir varlıktır, mutlu olabilmesi için, birlikte yaşayabilme becerisine sahip olması gereklidir. Kişilik gelişiminin önemli bir kısmının tamamlandığı, sosyal ve duygusal becerilerin geliştiği en önemli dönem ise anaokulu ve ilkokul yıllarıdır.
Anaokulu ve ilkokul yıllarındaki sosyal ve duygusal öğrenim sürecinde; çocuklar duygularını tanımayı ve yönetmeyi, içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başlayarak sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenirler.
Sosyal ve duygusal gelişim süreçleri; kişisel farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık, sosyal ilişki becerileri ve sorumlu karar alma gibi alt başlıklardan oluşmaktadır. Erken çocukluk döneminde; bir çocuğun kendi duygusal farkındalığı gelişmeden sosyal ilişkiler içinde empati kurma becerisini kazanması mümkün değildir. Kişisel farkındalık çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin farkında olması ve bunların davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasını sağlar. Öz yönetim ise çocuğun sağlıklı bir şekilde duygu ve düşünceleriyle başa çıkabilmesi, duygularıyla bağlantılı olarak davranışlarını yönetebilmesi demektir, stres altında kendini rahatlatabilmesi, ani dürtü ve isteklerini kontrol edebilmesi, kendi isteği doğrultusunda koyduğu kişisel ve akademik amaçlar için kendini motive edebilmesini kapsamaktadır.
Sosyal ve duygusal gelişimi desteklenen çocuklar;
• Duygularını ifade edebilir, güçlü duygularını kendilerine ve başkalarına zarar vermeksizin yönetebilir,
• Kendini sakinleştirme süreçlerini kullanabilir,
• Dürtülerini kontrol edebilir ve problemlerini çözebilir,
• Riskli davranışlardan uzak durur, stres yönetimi yapabilirler.
Uluslararası platformda birçok eğitimci ve araştırmacı, çocukların sosyal ve duygusal öğreniminin okullarda verilen eğitime entegre edilmesinin çocukların kritik temel yaşam becerilerini kazanmasında çok önemli olduğunu savunmaktadır. Sosyal ve duygusal öğrenmeyi okul ortamına dahil etmenin öğrencileri hayata hazırlamak gibi uzun süreli etkileri olacağı gibi okul ortamında yaratacağı olumlu etkilerden de bahsetmek son derece önemlidir.
Bu önemin farkındalığı ışığında anaokulumuzda öğrencilerimizin sosyal duygusal gelişimlerini destekleyecek “İKİNCİ ADIM – SECOND STEP” programı uygulanmaktadır.
Dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca çocuğa ulaşan İkinci Adım Projesi, orjinal adı ile “Second Step”, Committee for Children tarafından geliştirilmiş bir programdır.
İkinci Adım Programı (Second Step) çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen yapılandırılmış, önleyici bir programdır. Okul öncesi (3-4 yaş), ana sınıfı (5-6 yaş), 1., 2., 3. ve 4. sınıf düzeylerine uygun hazırlanmış programları vardır. Her sınıf düzeyinde empati, dürtü kontrolü, öfke yönetimi ve problem çözme alanlarına ait farklı alt becerileri geliştirir. Farklı sınıf düzeylerine özel programlar o yaş grubuna spesifik becerileri basitten karmaşığa sıralı bir biçimde öğretirken, sosyal-duygusal gelişim alanında zorlanan çocukları değil, tüm çocukların gelişimini sağlamayı amaçlar.
Birçok araştırmaya konu olan ve ödüle layık görülen program;
• Okul iklimini olumluya çevirmekte,
• Öğrenciler arasında kabul ve hoşgörünün artıp, çatışmaların azalmasını ve
• Akademik başarının artmasını sağlamaktadır.
Farkındalığı yüksek, kendini kontrol edebilen ve sağlıklı iletişim kurabilen çocuklar yetiştirebilmek ve sosyal duygusal öğrenimi etkili biçimde geliştirmek için atılan ilk adım ailedeki eğitim, ikinci adım ise okuldaki eğitimdir.
fat naked old women liliana hearts onlyfans leaked povcreampie.com skip the games treasure coast boobies at the beach, celebrities that did porn videos de karely ruiz analnyfisting.com beautiful naked asain women g a y male tube, modern day sins porn real father daighter porn porn-foot.com free porn big boobs blow jobs big cocks
cogiendo a mi vecina rule 34 rick and morty xbideo.win backroom casting couch threesome videos de por no, hilary duff nude photo gay porn with feet pornovideos.win lesbian porn older and younger ane wa yanmama junyuuchuu, reddit gone wold stories cumming in a car xxnxporn.vip breast expansion rule 34 rule 34 gravity falls